جمعية بيتي للأطفال فاقدي السندPrésident مبروكة العرفاوي
Vice président *****
Secrétaire générale كريمة غزواني
Trésorier حنان عليات
Activité Sociale
Nombre adhérents 0
Adresse نهج ابن طفيل رقم 4 جندوبة 8100
Téléphone 55.532.729
Fax
Adresse Email z44234829@gmail.com
Site Web