التراحم للعمل الاجتماعي والتنمويPrésident سعيدة العيادي
Vice président سليم مازني
Secrétaire générale محمد امين الجوادي
Trésorier مراد الطرخاني
Activité Croissance
Nombre adhérents 47
Adresse نهج جرجيس عدد 6 حي النخيل 2
Téléphone
Fax
Adresse Email
Site Web