مجلس الشباب التونسيPrésident جلال الطويهري
Vice président جلال الطويهري
Secrétaire générale جلال الطويهري
Trésorier عبد الكريم الخزري
Activité Croissance
Nombre adhérents 600
Adresse
Téléphone 78620016
Fax
Adresse Email tunisianyouthcouncill@gmail.com
Site Web