اولياء واصدقاء المعوقين التونسيينPrésident شاكر الغزواني
Vice président حسن الزغدودي
Secrétaire générale رجب معروفي
Trésorier منجي النصري
Activité Sociale
Nombre adhérents 8
Adresse تقسيم بوخريصن هج 02 مارس جندوبة
Téléphone
Fax
Adresse Email
Site Web apartjendouba@yahoo.fr