صالح الدين العياديPrésident ابراهيم الطرخاني
Vice président صالح الدين العيادي
Secrétaire générale عبد الستار الغربي
Trésorier عبد الستار الغربي
Activité Sportive
Nombre adhérents 22
Adresse
Téléphone
Fax
Adresse Email
Site Web