عبد الله محسنيPrésident التونسي مسلمي
Vice président عبد الحميد وسلاتي
Secrétaire générale *
Trésorier شكري خزري
Activité Sociale
Nombre adhérents 0
Adresse المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك المكتب الجهوي بجندوبة
Téléphone
Fax
Adresse Email
Site Web