جمعية أوتار الثقافيةPrésident عدلان بوغانمي
Vice président *
Secrétaire générale وليد بوغانمي
Trésorier وردة حولي
Activité Culturelle
Nombre adhérents 8
Adresse المركب الثقافي عمر السعيدي
Téléphone
Fax
Adresse Email
Site Web