جمعية صقور الرياضة بجندوبةPrésident وحيدة بولاهمي
Vice président عفاف عبيدي
Secrétaire générale لطيفة بوسليمي
Trésorier نجاة عبيدي
Activité Sportive
Nombre adhérents 189
Adresse حي السعايدية 03
Téléphone
Fax
Adresse Email
Site Web