جمعية جندوبة المنارةPrésident حاتم الهواوي
Vice président هاشم السويسي
Secrétaire générale عزة خلفاوي
Trésorier هاشم سويسي
Activité Sociale
Nombre adhérents 30
Adresse 24 نهج محمد البجاوي جندوبة 8100
Téléphone 92823559
Fax
Adresse Email jendmanara@outlook.com
Site Web