المراة المعاصرة وطفل الغد جندوبةPrésident دلندة لقطي
Vice président *
Secrétaire générale منية غنجاتي
Trésorier حنان طويهري
Activité Sociale
Nombre adhérents 7
Adresse نهج ابن زيدون جندوبة
Téléphone *
Fax *
Adresse Email *
Site Web *