محمد برهوميPrésident محمد علي برهومي
Vice président نعمان الماجري
Secrétaire générale منصف الحمراني
Trésorier منصف الحمراني
Activité Sportive
Nombre adhérents 58
Adresse مندوبية الشباب والرياضة جندوبة
Téléphone
Fax
Adresse Email
Site Web